Tutkimus

Suomen Metsästysmuseon perustutkimukseen kuuluvat museon kokoelmien taustojen selvittäminen ja syvennetty luettelointi. Tutkimusta tehdään myös näyttelyjen ja julkaisujen taustatyöksi. Yksittäisiin asiakastiedusteluihin vastaaminen saattaa myös vaatia tutkimustyötä.

Tutkimusyhteistyötä tehdään yliopistojen, muiden museoiden ja muistiorganisaatioiden sekä vapaiden tutkijoiden kanssa. Metsästysmuseon kokoelmista löytyy mielenkiintoista aineistoa eri alojen opinnäytetöihin.

Museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyö

Metsästysmuseo on mukana vuonna 2010 käynnistyneessä valtakunnallisessa Museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyö (TAKO) -hankkeessa. Hankkeen pitkän tähtäyksen tavoitteena on saada aikaan kattavasti suomalaista elämää 2000-luvulla esittelevä ns. Suomi-kokoelma.

TAKO-hankkeessa mukana olevat museot ovat ryhmittyneet seitsemään yhteiskunnan eri osa-alueita tarkastelevaan pooliin. Metsästysmuseo on mukana Ihminen ja luonto -poolissa. Toiminta käynnistettiin tallennushankkeella Varustautuneena luontoon, jossa Metsästysmuseon kiinnostuksen kohteena ovat tekniset apuvälineet ja niiden vaikutus suomalaiseen metsästykseen.

 

Museokauppa
Keruut
Käpälän jälkiä -uutiskirje
Museoyhdistykseen jäseneksi
Suomen Metsästysmuseo Facebook Suomen Metsästysmuseo LinkedIn TM

Kantapuu