Keruut

Metsästysmuseo järjestää säännöllisesti metsästysperinnettä ja -historiaa koskevia kohdennettuja muistitietokeruita. Yleensä ne toteutetaan jonkin yhteistyökumppanin, kuten Suomen Metsästäjäliiton tai Suomen riistakeskuksen kanssa. Samalla kerätään myös valokuvia. Vastata voi joko postitse, sähköpostilla tai museon kotisivuille sijoitetulla vastauslomakkeella. Keruut ovat kaikille avoimia. Tervetuloa osallistumaan!

Metsästyksen muistitieto

Metsästysmuseo kerää suunnitelmallisesti metsästysperinteen muistitietoa tutkimus- ja julkaisukäyttöön. Keruutoiminta aloitettiin 2010 haastattelemalla metsästäjiä sekä metsästyksen parissa toimineita vaikuttajia. Muistitiedon keruu nimettiin Metsästyksen muistitiedoksi ja siitä tulee pysyvä osa museon toimintaa.

Käynnissä olevat keruut:

Meidän majamme - keruu metsästysseurojen majoista

Päättyneet keruut:

Karjalaisii erätarinoi kerruu - Eräperinteen muistitiedon keruu
Metsällä-kirjoituskilpailu
Muuttuva metsästys -kilpakeruu (pdf)

(Voit toimittaa arkistoon myös päättyneiden keruiden aihepiireihin liittyvää materiaalia)

Arkiston yhteystiedot löydät täältä.

Amanuenssi Pekka Allonen haastattelee eräneuvos Juha K. Kairikkoa

Haastattelut ovat osa Metsästysmuseon keräystoimintaa. Amanuenssi Pekka Allonen (vas.) haastattelee eräneuvos Juha K. Kairikkoa vuonna 2011.

 

Museokauppa
Keruut
Käpälän jälkiä -uutiskirje
Museoyhdistykseen jäseneksi
Suomen Metsästysmuseo Facebook Suomen Metsästysmuseo LinkedIn TM

Kantapuu